Expect the Unexpected Or You Won't Find It (Heraclitus)
 • I Like To Move It Experiencemeer

  Bewaren, weggooien of ruilen. Het mysterie van de vergeten kisten met schilderijen en prenten van Vincent van Gogh. Stap terug in de tijd en neem deel aan dit uniek Bredaas verhaal in de "I Like To Move It" Experience. Deze experience was samen met de Vincent van Gogh Experience te beleven in het Grand Theater tijdens Open Monumentendag Breda.

 • Algemene Voorwaardenmeer

  Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder dossiernummer 20133080 per 2 maart 2011.

 • Copyrightmeer

  Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Imagination Lab® en het logo van Imagination Lab®, waaronder in ieder geval zijn begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Imagination Lab®. Imagination Lab® behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

 • Colofonmeer

  Marnix van de Vijver - Imagination EngineerMede tot stand gekomen door

  Deze website is tot stand gekomen door het enthousiasme van onderstaande personen, misschien zie je ze terugkomen in jouw project. Neem gerust contact met ons op!

 • Disclaimermeer

  Imagination Lab® besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie. Imagination Lab® staat op geen enkele manier in voor de juistheid of volledigheid hiervan. Imagination Lab® aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, verwijderen wij zonder discussie. Voorts weigeren of verwijderen wij plaatsing van materiaal indien dat inbreuk maakt op de rechten van derden, racistisch of discriminerend van aard is of in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

 • Privacymeer

  Imagination Lab® verplicht zich jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over jou verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Imagination Lab® hanteert het volgende privacybeleid voor het gebruik van de website.

 • Interactief beleven van cultuurmeer

  Imagination Lab® geeft een presentatie over de mogelijkheden van het interactief beleven van cultuur tijdens de ‘Smederij Heemkunde Interactief’. Georganiseerd door Schatten van Brabant, Erfgoed Brabant en Brabants Heem.

 • Overzichtsvideo: door 'Van Gogh' geïnspireerde projectenmeer

  Tijdens het internationale Van Gogh Jaar pakten Stichting Cultuurbehoud Breda, NOOMATS & Imagination Lab flink uit. Een jaar vol bijzondere interactives en samenwerkingen waar we trots op zijn. Er was tijd voor inspiratie, bezieling, reflectie en heroriëntatie. Laat je in deze video compilatie meeslepen met cultuur- en erfgoedprojecten die allen zijn geïnspireerd op Vincent van Gogh, 'artist peintre'.

 • Verborgen schilderijen expomeer

  Wat stond er afgebeeld op de verloren schilderijen van Vincent Van Gogh? Door een verhuizing blijft een aantal van Vincent’s schilderijen achter in Breda. Na jaren op zolder te hebben gestaan, wordt uiteindelijk een deel vernietigd en een ander deel verhandeld. Bewoners van Breda werd gevraagd een interpretatie van zo’n verloren schilderij te maken. In deze interactieve installatie spelen hun schilderijen een rol.

 • Open Monumentendag Bredameer

  Reality meets history. En Imagination Lab® maakt het in 2010.

Vorige 1 2 3 4 ... 11 Volgende