In kringen van de jonge Vincent - 2015 terug

De tentoonstelling ‘In kringen van de jonge Vincent’ in het Breda's Museum vertelt over inspiratie en beïnvloeding die Vincent van Gogh vond èn ondervond in de Baronie van Breda, waar de kiem voor zijn kunstenaarschap werd gelegd. Natuur en kunst lopen als een rode draad door zijn jonge leven. Het NOOMATS team, waar Imagination Lab® onderdeel van is, doopt 1 van de zalen om tot een interactieve natuurbeleving!

In de ruimte ervaren bezoekers wat stilstaan betekent en wat echt kijken met je doet. We spelen in op wat Vincent van Gogh mogelijk heeft beleefd.

• Zet je zintuigen open.
• Geef jezelf de tijd en laat de omgeving toe.
• Zie de schoonheid zoals Vincent van Gogh die ook zag.
• Hoe langer je stilstaat hoe meer je ziet.
• Geef ruimte aan de verbeelding.

 • Voor de tentoonstelling ‘In kringen van de jonge Vincent’, 17/7-1/11 2015, heeft Breda’s Museum op bijzonder plezierige wijze samengewerkt met Marnix van de Vijver en Tobias Baeten. Beiden ondernemers in NOOMATS, waarbij een specifiek onderdeel ‘natuurbeleving’ min of meer exclusief bij hen werd belegd, terwijl van hen tevens werd verwacht dat zij zouden bijdragen aan harmonische afstemming van de verschillende onderdelen. Een gecompliceerde opdracht onder hoge tijdsdruk én met beperkingen terzake het budget.

  Tegen deze achtergrond heb ik deze NOOMATS leren kennen als opvallend creatief, als flexibele teamspelers, met een enorme betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eindproduct. Mede door hun bijdrage is de tentoonstelling inhoudelijk een groot succes geworden. Breda’s Museum heeft het publiek verrast met de combinatie van enerzijds een museale benadering met kunst als uitgangspunt en anderzijds de verrassende beleving van de natuur als inspiratiebron.De samenwerking tussen alle partijen, inclusief betrokkenen bij het project ‘Omtrent Vincent’ is door de positieve attitude van NOOMATS een inspirerende ervaring geweest.

  Het project werd gerealiseerd binnen budget, deadlines werden gehaald, in communicatie en publiciteit werd met enthousiasme ondersteund en tijdens de werkzaamheden werd gastvrij omgegaan met pers en relaties die onder meer voor een preview werden uitgenodigd.

  Kortom, heren CHAPEAU! En beslist voor herhaling vatbaar.

  Vera Hoogsteden, directie creatief/commercieel a.i. Breda's Museum

   

Colofon: Onderzoek en productie: Breda's Museum; 'natuurbeleving' op basis van onderzoek en fotografie van Pien Storm van Leeuwen en Jan Willem Storm met interactie en special effects door NOOMATS, Tobias Baeten en Marnix van de Vijver; tentoonstellingsontwerp i.s.m.: Thomas Dahm.

URL. www.breda-museum.nl