Finale ICT-prijsvraag Nieuwe Hollandse Waterlinie - 2011 terug

Op 26 september 2011 organiseert de Stichting Liniebreed Ondernemen samen met creatieve ondernemers uit het Veemarktkwartier een inspirerende ondernemersdag. Tijdens deze bijeenkomst gaat Imagination Lab® pitchen voor het beste idee om de beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te verbeteren. De winnaar mag zijn/haar idee daadwerkelijk te realiseren. Na een geslaagde testdag zijn we er klaar voor.

 

Persbericht

De pitches
De geselecteerde voorstellen zijn afkomstig van de MultiCoen, Cannibal Game Studios, Imagination Lab, Het Inventief en de heer Cas Schalx. De voorstellen zijn zeer divers en lopen uiteen van gebruik van QR-tags tot virtual gaming.De jury wordt gevormd door de heer Frank van der Eijnden (Adjunct directeur Vrijetijdshuis Brabant), de heer prof. dr. Piet Ribbers (Hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Universiteit Tilburg) en mevrouw Ien Stijns (Directeur Museum Slot Loevestein) en Roeland Geertzen (wethouder gemeente Culemborg). Daarnaast stemmen de aanwezige ondernemers met publieksstemmen.

De selectiecommissie was erg onder de indruk van originaliteit van de voorstellen. Patrick Laenen van Vellekoop & Meesters BV die het projectbureau van de Hollandse Waterlinie begeleidt zegt erover “De eerste schifting was naar verwachting relatief goed te doen. Daarna bleef er een groep van 10 voorstellen over die allemaal een goede toegevoegde waarde kunnen hebben. Uiteindelijk moesten er toch nog vijf afvallen om te komen tot de selectie die we voorleggen aan de vakjury en de aanwezige ondernemers”.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een verdedigingslinie die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit 46 forten en vijf vestingsteden en wordt verbonden door in totaal 1000 militaire en waterbouwkundige objecten en het omliggende open landschap. De NHW is een Nationale Landschap, aangewezen als grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de voorlopige nominatielijst van UNESCO Werelderfgoed. Het Nationaal Project, waarin veel publieke en private partijen samenwerken, heeft als doel om dit typisch Nederlandse landschap met militaire bouwwerken en omliggende landschap te behouden. Daarnaast wordt het ook verder ontwikkeld door nieuwe functies aan de objecten en het omliggende gebied te geven en de NHW toeristisch te ontwikkelen.

Noot aan de redactie
Bron: Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Contact: dhr. M.A. Oudeman & dhr. P.G.M. Ros
Evenementdatum: 26 september 2011
Evenementlokatie: Fort aan de Klop, Utrecht

URL. www.hollandsewaterlinie.nl