Disclaimer Imagination Lab®

Imagination Lab® besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie. Imagination Lab® staat op geen enkele manier in voor de juistheid of volledigheid hiervan. Imagination Lab® aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, verwijderen wij zonder discussie. Voorts weigeren of verwijderen wij plaatsing van materiaal indien dat inbreuk maakt op de rechten van derden, racistisch of discriminerend van aard is of in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren op geen enkele manier de standpunten en denkwijze van Imagination Lab®. Dus Imagination Lab® is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de site plaatsen en je kunt ons hier niet voor aansprakelijk stellen.

De website van Imagination Lab® bevat links naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken en ook niet voor de inhoud van deze sites.

Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij Imagination Lab®.