Copyright Imagination Lab®

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Imagination Lab® en het logo van Imagination Lab®, waaronder in ieder geval zijn begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Imagination Lab®. Imagination Lab® behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De naam Imagination Lab® en het beeldmerk is geregistreerd bij het merken depot van het Benelux- Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depot nummer 1207113
De (auteurs-)rechten met betrekking tot de format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Imagination Lab® en haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag je via Social Media (o.a. Twitter, Linked In & Digg) delen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imagination Lab®. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Behalve als het strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website.

Imagination Lab® heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Imagination Lab®, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Imagination Lab® heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.